Drepturi si obligatii

 Membrii Asociatiei Tura in Natura au următoarele drepturi:

 • să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere şi control ale A.T.I.N.S
 • să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale a A.T.I.N.S
 • să iniţieze şi să participe la acţiunile organizate de către A.T.I.N.S
 • să aibă acces la bazele de date ale A.T.I.N.S
 • să se retragă liber din A.T.I.N.S
 • să beneficieze de celelalte avantaje oferite de A.T.I.N.S membrilor săi.
 • să utilizeze mijloacele de informare ale Asociaţiei, precum şi să beneficieze de facilităţile
 • puse la dispoziţie de aceasta în vederea atingerii obiectivelor;
 • să participe la schimburi/activităţi de cooperare interne şi internaţionale, în domeniul de interes al Asociaţiei, în calitate de reprezentanţi ai acesteia.

 
Membrii Asociatiei Tura in Natura au următoarele obligaţii generale:

 • să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile Adunării Generale şi Consiliului Director
 • să activeze  pentru realizarea scopului şi obiectivelor A.T.I.N.S;
 • să achite la timp cotizaţia anuală şi celelalte contribuţii stabilite de către Adunarea Generală;
 • să nu aducă daune materiale sau morale A.T.I.N.S sau membrilor A.T.I.N.S şi, dacă totuşi s-au produs, să le repare;
 • să contribuie la baza de date A.T.I.N.S;
 • să notifice orice modificări privind datele personale.
 • să acţioneze în vederea creşterii prestigiului Asociaţiei;
 • să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociaţiei;
 • să participe la schimburi/activităţi de cooperare interne şi internaţionale, în domeniul de interes al Asociaţiei, în calitate de reprezentanţi ai acesteia;
 • să achite cotizaţia;
 • să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală proprie sau a a altor membri, prin activităţile desfăşurate;
 • să prevină apariţia oricăror situaţii care ar putea să pună în pericol viaţa unor persoane, bunurile Asociaţiei, mediul înconjurător etc.;
 • să respecte regulile ecologice şi să nu aducă prejudicii mediului montan;
 • să respecte hotărârile Consiliului Director, în cazul desfăşurării activităţilor în teren;
 • să întreţină în stare corespunzătoare echipamentul colectiv şi alte bunuri ale Asociaţiei;
 • să menţină ordinea şi curăţenia în sediul Asociaţiei şi în locurile de desfăşurare a activităţilor în teren;
 • să înştiinţeze Consiliul Director imediat ce observă existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri de orice natură;
 • să intervină de urgenţă, atunci când situaţia o impune, pentru evitarea producerii unui prejudiciu asupra Asociaţiei.
 • Sa achite o cotizatie periodica (10 lei / trimestru - la care se aplica reducere de 50% pt. cei fara venit propriu - ex. studenti, elevi).
 • orice membru care si-a asumat prezenta la o activitate de orice fel a ATINS sau va reprezenta asociatia in intalniri ne/oficiale cu alte parti are obligatia  de a anunta din timp imposibilitatea de a participa in cazul in care intervine o situatie prioritara
 • orice membru care si-a asumat contributia la o anumita sarcina din cadrul unei actiuni ATINS este obligat ca in cazul imposibilitatii de a o duce la bun sfarsit sa anunte din timp si sa se asigure ca sarcina poate fi preluata eficient de catre alt membru
 • orice declaratie publica oficiala (la presa) facuta in numele asociatiei poate fi facuta doar de membrii de grad 0 sau 1 si trebuie sa exprime exact pozitia asociatiei legat de aspectul declarat.